Opzet structuur Paraatklassen 


Binnen Paraat wordt er vroeg gesignaleerd. De accenten van een passend aanbod ligt op moeilijk moetgrowth mindset en leerlingen hebben inzicht in de leerkuil.  

Moeilijk moet om te kunnen werken aan een goede werkhouding en ontwikkelen van leerstrategieën. Wanneer leerlingen niet gewend zijn om inspanning te leveren ontstaat een fixed mindset. Wanneer het aanbod onvoldoende wordt afgestemd bij de zone van naaste ontwikkeling van de leerling, krijgt de leerling geen ervaring en de tools van het werkelijke leerproces (leerkuil o.a. durven fouten maken, doorzetten, oefenen om steeds een beetje beter te worden) 

Het aanbod werkt preventief en we proberen te voorkomen dat leerlingen gaan vastlopen.  

 

De ochtendklas (8.45 uur tot 12.00 uur) 

Op de dinsdag, woensdag en donderdagochtend worden de Paraatklassen georganiseerd met de volgende doelstellingen.  

Doelstellingen:  

 • Ontmoeten en samenwerken met ontwikkelingsgelijken De zeer specifieke sociaal emotionele ontwikkeling van hoogbegaafden wordt gekenmerkt door perfectionisme, groot rechtvaardigheidsgevoel, kritisch ingesteld zijn, hooggevoeligheid en een grote behoefte naar autonomie. 

 • In de Paraatklas wordt er gecoacht uitgaande van deze specifieke kenmerken. Deze begeleiding is de essentie van een effectieve begeleiding aan hoogbegaafde leerlingen, omdat deze kenmerken veel invloed hebben op het succes op school en in het leven.  


 • Wanneer scholen handelingsverlegen zijn rondom het aanbod voor de leerling:


 • Leren leren (werkhouding, durven risico te nemen, nut ervaren van fouten maken/falen, leren doorzetten) 

 • Leren denken (creatief denkvermogen, Hogere orde denkvragen) 

 • Leren voor het leven (samenwerken met ontwikkelingsgelijken, inzicht in zichzelf, proces belangrijker dan het eindproduct, doorzetten)  


 • Kortom samen realiseren van passend onderwijs voor sterke leerlingen (tegemoetkomen van handen te kort in de klas met alle verschillende niveaus en zorgvragen)   

 • Werken aan gerichte doelen/ vaardigheden (zie bovenstaande) in een setting waar de leerkracht voortdurend coach kan zijn in deze ochtend. 

 • Procesgericht werken. Werken aan de vaardigheden die deze leerling nodig heeft voor zijn toekomst.  

 • Mogelijkheid om met de leerlingen feedbackgesprekken te voeren en te evalueren. Kind eigenaar van zijn eigen leren: stuurman van zijn eigen proces, doelen en leren.   

 • Werken aan de ontwikkelingsbehoeften van deze leerlingen om te zorgen dat deze leerlingen tot excelleren kunnen komen. 

 • Talenten waarborgen. 

 • Met ons huidige onderwijssysteem gaat nog steeds talent verloren. Talent dat we nodig hebben om bijvoorbeeld de wereldproblematiek te kunnen oplossen.   

  

We werken gericht aan de doelen per leerling. De meeste leerlingen zullen ongeveer twee jaar deelnemen aan de ochtendklas. Dit is altijd maatwerk.  

 

De middagklas (12.30 uur tot 14.00 uur) 

Op twee middagen in de week laten we twee verschillende groepen lopen. 

 1. Leren leren groep 

 1. Peergroep 

 

Leren leren groep 

Het traject leren leren is bedoeld voor begaafde leerlingen uit de bovenbouw. 

In deze bijeenkomsten wordt de gereedschapskist rondom leren uitgebreid. Tools die de leerling nodig heeft in het VO om de kans tot een goed resultaat te kunnen komen te vergroten.  

Zij krijgen inzicht in wat leren is, leren dat oefenen bij bepaalde leerstof nodig is om beter te wordenleren doorzetten, plannen en organiseren op een manier die het beste bij henzelf past en tot goede resultaten leidt. Er wordt gewerkt aan zelfinzicht en zelfsturing waarbij de behoefte om autonoom te zijn wordt gestimuleerd en gerespecteerd. De leerling is eigenaar van zijn/haar leerproces 

Dit traject is maatwerk voor elke leerling. Middels een individueel intakegesprek en eventueel aanvullend onderzoek met een analyse wordt er een plan van aanpak gemaakt samen met de leerling.  

Het traject (exclusief intake) bestaat uit 12 tot 15 bijeenkomsten. 

 

Peergroep 

Hoogbegaafde kinderen bezitten heel wat talenten die tot ontplooiing kunnen worden gebracht. Om talent optimaal te kunnen ontwikkelen moet een kind zich als een vis in het water voelen om voluit voor zijn/haar passie en interesse te kunnen gaan. Omdat de omgeving (gezin, school, buitenschool) niet altijd voldoende afgestemd is op de behoeften van deze kinderen, lopen ze het risico een deuk te krijgen in hun sociaal-emotioneel welbevinden. Er zijn dus tools nodig om tot een vlotte communicatie en samenwerking met de omgeving te komen, ook al op jonge leeftijd. Door deze vaardigheden krijgt talent pas echt de kans om te groeien.  

 

Zo zijn er vele hoogbegaafde kinderen die zich sociaal wenselijk gedragen, die zich anders voordoen zowel thuis als op school, die moeilijk over hun emoties kunnen praten of een laag zelfbeeld ontwikkelen. Daarnaast voelen ze zich vaak anders wat tot identiteitsverwarring kan leiden en worden sociale uitdagingen vaak als moeilijk ervaren (samenwerken, aansluiting vinden bij klasgenootjes ....). 

 

Tijdens dit traject proberen we kinderen meer inzicht te geven in hun sociaal-emotioneel functioneren. We werken o.a. met het programma ACT4KIDS (Acceptatie en Commitment Therapie voor kinderen). Dit programma geeft kinderen tools om om te gaan met vervelende situaties in het leven. Ze filosoferen over talentontwikkeling en gevoelens en  leren een realistisch zelfbeeld te ontwikkelen. Dit kan hun zelfvertrouwen een boost geven. Naast individuele opdrachten, gaan ze geregeld in groepjes aan de slag om samenwerkingsvaardigheden bij te schaven en contact met ontwikkelingsgelijken te stimuleren. 

Het Peergroepprogramma duurt maximaal een schooljaar.  

 

Een leerling kan in verschillende groepen deelnemen.  

 

Waar, wanneer, aantal leerlingen en welke Paraatklas? 

 

OBS de Wegwijzer te Dinxperlo: 

 • DinsdagochtendParaatklas (maximaal 15 leerlingen) 

Inloop vanaf 8.30 uur 

Start 8.45 uur tot 12.00 uur.  

De leerlingen lunchen gezamenlijk in de Paraatklas. 

 

 Canisiusschool te Harreveld: 

 • WoensdagochtendParaatklas (maximaal 15 leerlingen) 

Inloop vanaf 8.30 uur 

Start 8.45 uur tot 12.00 uur.  

De leerlingen lunchen gezamenlijk in de Paraatklas. 

 

OBS de Slinger in Aalten  

 • DonderdagochtendParaatklas (maximaal 15 leerlingen) 

Inloop vanaf 8.30 uur 

Start 8.45 uur tot 12.00 uur.  

De leerlingen lunchen gezamenlijk in de Paraatklas. 

 

 • Peergroep (maximaal 10 leerlingen) 

Woensdagmiddag (Canisiusschool Harreveld) 

Start 12.30 uur tot 14.00 uur 

 

Leren leren groep (maximaal 10 leerlingen) 

 • Dinsdagmiddag (Wegwijzer Dinxperlo) of woensdagmiddag Canisiusschool Harreveld) of donderdagmiddag (OBS de Slinger) 

Inloop 12.30 uur 

Start 12.30 uur tot 14.00uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT