Ouderraad

 

In de ouderraad zitten momenteel zes ouders. De raad is samengesteld uit een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) en vier leden. De ouderraad heeft een ondersteunende functie voor het team en vergadert acht maal per jaar samen met de directeur en een teamlid.

De ouderraad helpt de school bij het organiseren van diverse vieringen zoals Kerst, Pasen en de musical. Ook initieert zij naar behoefte naschoolse activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn de avond4daagse en de familie-avond. Ook het thema verkeersveiligheid wordt in deze ouderraad opgepakt; zij maakt de planning voor de brigadiers en woont de vergaderingen van de gemeente bij. Een andere functie van de ouderraad is een brug te vormen tussen ouders en het schoolteam. Eventuele vragen of problemen kunnen in de ouderraad gemeld worden en worden besproken met de betreffende persoon. Verder beheert de ouderraad de gelden die binnenkomen met de ouderbijdrage. Een ouderraadslid neemt in eerste instantie voor een periode van 3 jaar zitting, daarna kan hij/zij zich herkiesbaar stellen.

De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar. De notulen kunnen via de secretaris ter inzage worden opgevraagd. Wilt u als ouder iets in de ouderraadvergadering aan de orde laten komen, dan kunt u dit doorgeven aan één van de leden.

Algemeen email-adres: or.deslinger@gmail.com

Leden Ouderrraad:

Voorzitter Moniek Vroon moeder van Ralph, Olaf en Bram
Penningmeester Linda Oosterink moeder van Lizzy en Bruce
Secretaris Danny Stegers vader van Veerle
Lid Annerieke Lankhof moeder van Annelie
Lid (verkeerouder) Katharina Nobel moeder van  Adje en Emma
Lid Tamara Brockötter Leerkracht groep 6/8
Lid Maarten Sikking Vader van Lize en CasperDeze website is gerealiseerd door Heutink ICT