KernwaardenOpenheid 

OBS De Slinger is een school die voor openheid staat. Openheid in diverse betekenissen van het woord. De school wordt als laagdrempelig ervaren, iedereen is welkom om binnen te wandelen voor een gesprek of puur uit interesse. We tonen een open houding naar zowel leerling, ouder als leerkracht en proberen alle schoolse zaken bespreekbaar te maken en te houden.  

Wat als erg prettig wordt ervaren, door zowel ouders als leerkrachten, is dat onze kleuterleerkrachten al op huisbezoek komen vóórdat de leerling op school start. Op deze manier is de drempel voor de leerling lager om te starten, omdat hij/zij de leerkracht al heeft ontmoet en ook voor ouders geeft het een fijn gevoel dat zij de leerkracht van hun zoon/dochter al hebben gesproken. 

 

Veiligheid & respect 

Op onze school werken wij met de Kanjertraining. Kort gezegd: Hoe ga je om met je gevoel en dat van een ander? Leerlingen leren zich bewust worden van het gedrag dat zij kiezen te vertonen, hiermee streven we ernaar om allemaal kanjers te worden.  

Met dit Kanjergedrag ontwikkelen we veiligheid binnen de school. Dit vertaalt zich in weinig voorvallen in vrije situaties en leerlingen leren zelf hun problemen op te lossen. We gaan uit van een positieve benadering en hebben respect voor elkaar en verschillen, je mag zijn wie je bent! 

 

Pagina-einde 

Samenwerking 

Een belangrijke kernwaarde is ‘samenwerking’. Dat is terug te zien in verschillende lagen: 

 

Samen met elkaar zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de leerling.  

Daarnaast is samenwerking natuurlijk ook terug te zien ín de school. Regelmatig worden er bij ons groepsdoorbrekende activiteiten georganiseerd. Alle leeftijden werken dan met elkaar samen.  
Ook binnen één groep wordt er regelmatig samen gewerkt. Wij zijn van mening dat leerlingen veel ván en met elkaar kunnen leren. Wel is van belang dat zij leren hoe ze moeten samenwerken en wat samenwerken precies inhoudt.  

 

Nieuwsgierigheid 

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig, daar willen wij gebruik van maken. Dit vraagt creativiteit van leerkrachten die weten hoe ze de juiste vragen moeten stellen om leerlingen in hun ‘nieuwsgierige’ kracht te zetten.  

Met behulp van diverse, uitdagende methoden willen wij een aantrekkelijk aanbod voor de leerlingen neerzetten. Aankomende tijd verdiepen wij ons in het vervangen van een aantal methoden. Betrokkenheid bij hun eigen leerproces staat hierbij centraal. Daarnaast bekijkt de leerkracht in de voorbereiding of er aanpassingen nodig zijn, zodat de lessen beter aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen. 

 

Kwaliteit & deskundigheid 

OBS De Slinger levert de kwaliteit die u van een basisschool mag verwachten. Wij zijn een lerende school en op alle niveaus blijvend in ontwikkeling. Door middel van teamscholingen en individuele trainingen houden wij de kwaliteit op peil. Ook leren we binnen de school van elkaar. Mocht het nodig zijn, dan kunnen we de hulp van externe specialisten aanvragen binnen ons bestuur.  

Om de prestaties van onze school onder de loep te nemen, nemen wij regelmatig tevredenheidspeilingen af. Daarnaast wordt er twee jaarlijks een data-analyse gehouden. Alles om onze ontwikkeling gaande te houden. Ons motto is niet voor niets: 

OBS De Slinger: Volop in beweging! 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT