Visie van de school

De uitdagingen waar De Slinger de komende jaren voor staat vraagt om een nieuwe cultuur. Openheid, samenwerken en samen leren, betrokkenheid en passie zijn enkele pijlers waarop deze nieuwe cultuur rust. Leren van en met elkaar kan alleen als er sprake is van veiligheid en onderling vertrouwen, van goede relaties tussen medewerkers.

We leven in een kennissamenleving die grote invloed heeft op het onderwijs. Levenslang leren blijft noodzakelijk. We willen onze kinderen voorbereiden op een snel veranderende omgeving. Er is steeds meer behoefte aan een ander soort leren. Een vorm van leren, waarbij kinderen niet langer worden voorbereid op een maatschappij die niet meer bestaat, maar op het functioneren in de samenleving van de 21e eeuw. Actief leren vindt plaats in een betekenisvolle situatie met de focus op betrokkenheid en samenhang. Samenwerking, creatief denken, communicatie en relaties kunnen zien zijn aspecten die wij op De Slinger belangrijk vinden.

De visie van de school herkennen we in de naam van de school "De Slinger". Een slinger waarbij de kinderen hand in hand over het schoolplein slingeren. Het gaat daarbij om de volgende voor ons belangrijke kernbegrippen.

Kernwaarden van OBS De Slinger

Om succesvol te zijn moeten we datgene doen waar we goed in zijn. We hebben hoge verwachtingen van kinderen en werken intensief samen om boeiend onderwijs in een betekenisvolle context te realiseren. We hebben een realistisch schoolprofiel en bieden elk kind een passende plek. We zijn een betrouwbare partner van ouders in de rol van leerkracht en opvoeder.

De maatschappij wordt steeds complexer en vraagt hoge en duurzame opbrengsten van ons onderwijs. Efficiënt onderwijs kent geen verspilling van tijd en materiaal. We vinden het belangrijk om een goede balans aan te brengen tussen cognitieve- en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen waarbij respect voor elkaar en verantwoordelijkheid leidend zijn.

Leerkrachten werken samen, zijn ondernemend en onderzoekend in hun speurtocht naar nieuwe inzichten die waardevol zijn om nieuwe oplossingen te bedenken. Teamleren vormt de basis van waaruit we lesgeven waarbij het kind voelt dat hij/zij er toe doet en steeds weer geprikkeld en gemotiveerd wordt.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl